طبق قوانین شرکت گوگل چهره افراد حریم خصوصی محسوب می شود و نباید در تورهای مجازی گوگل چهره افراد مشخص باشد. البته درصورتی که فردی فاصله نزدیکی با لنز دوربین ندارد بطوریکه نرم افزارهای مخصوص سنجش کیفیت تصویر گوگل تشخیص دهد که چهره فرد غیر قابل تشخیص است هیچ مشکلی ندارد اما در صورت وجود چهره افراد بصورت واضح در تصویر، عکاسان مورد تایید گوگل موظف به مات کردن چهره هستند از این رو بهتر است عکاسی در ساعاتی انجام شود که محیط خلوت تر و یا خالی از افراد باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی خدمات ما