خیر تور مجازی گوگل دائمی هست و پس از پرداخت هزینه ساخت و برپایی تور مجازی گوگل هیچ هزینه ای برای نگهداری و یا تمدید و یا شارژ نیاز ندارد مگر صاحب کسب و کار به دلیل تغییر دکور و تغییر شرایط محیطی درخواست عکاسی مجدد بدهد که در این صورت تور مجازی جدید با هزینه مجدد قابل عکاسی و پیاده سازی می باشد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی خدمات ما