شرکت گوگل آمار رسمی منتشر کرده که میزان بازدید مکان هایی که تور مجازی گوگل بر روی پروفایل آن مکان منتشر کرده اند دو برابر دیگر مکان ها بازدید می شود. طبیعتا یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج گوگل میزان بازدید از نتایج است چرا که گوگل تلاش می کند مواردی را که بیشتر مورد علاقه کاربران است را به کاربران نمایش دهد. بنا بر این می توان گفت تور مجازی گوگل بر روی نتایج گوگل تاثیرگذار است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی خدمات ما