راهنمای محلی معتمد گوگل به افرادی اطلاق می شود که اطلاعات نقشه گوگل را بروزرسانی می کنند. این افراد با مشارکت آزاد در ثبت اطلاعات و ویرایش اطلاعات راه ها، مکان های ثبت شده و همچنین نوشتن نظر درباره مکان های ثبت شده در نقشه گوگل به مرور امتیاز دریافت می کنند و پس از گذراندن چندین مرحله و دریافت امتیازات بالا به راهنمای محلی معتمد گوگل یا Google Local Guide تبدیل می شوند. این افراد به مرور می توانند اطلاعات موجود در نقشه گوگل را راستی آزمایی کرده و صحت اطلاعات را تایید کنند. افراد برجسته راهنمای محلی گوگل می توانند نسبت به حذف، ویرایش و ثبت اطلاعات اقدام کنند

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

معرفی خدمات ما